Dimensiune text

Acte auto

Documente necesare pentru variate tipuri de inmatriculari permanente sau provizorii ale autovehiculelor.

Documente necesare pentru inmatricularea vehiculelor noi :

- Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare in original si copie xerox;
- Fisa de inmatriculare cu viza directiei fiscale de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice);
- Cerere de inmatriculare ( cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice);
- Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare in original si copie xerox;
- Fisa de inmatriculare cu viza directiei fiscale de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice);
- Cerere de inmatriculare ( cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice);
- Document de proprietate (factura, contract de vanzare cumparare) original si copie xerox;
- Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) original si copie xerox;
- Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox;
- Dovada de plata a taxei de inmatriculare (Trezorerie sau Directia Taxe si Impozite a localitatii de domiciliu);
- Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC sau BCR );
- Codul fiscal si Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica ;
- Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare Documente necesare pentru inmatricularea vehiculelor provenite din import:
- Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox;
- Fisa de inmatriculare cu viza directiei fiscale de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice);
- Cerere de inmatriculare (cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice);
- Document de proprietate (factura, contract de vanzare cumparare) original si copie xerox;
- Chitanta sau declaratie vamala de import definitiv original sau copie xerox legalizata;
- Document de provenienta;
- Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) original si copie xerox; - Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox;
- Tichetul de verificare tehnica;
- Dovada de plata a taxei de inmatriculare (Trezorerie sau Directia Taxe si Impozite a localitatii de domiciliu);
- Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC sau BCR);
- Codul fiscal si certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica;
- Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare.

Documente necesare pentru inmatricularea vehiculelor importate in regim leasing:

- Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox;
- Fisa de inmatriculare cu viza directiei fiscale de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice);
- Cerere de inmatriculare (cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice);
- Document de proprietate ( factura, contract de vanzare cumparare ) original si copie xerox;
- Declaratie vamala de import temporar original si copie legalizata;
- Document de provenienta;
- Document de identitate solicitant sau deleagt (B.I. sau C.I.) original si copie xerox;
- Contract de leasing original si copie xerox;
- Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox;
- Tichetul de verificare tehnica;
- Dovada de plata a taxei de inmatriculare (Trezorerie sau Directia Taxe si Impozite a localitatii de domiciliu);
- Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare ( CEC sau BCR);
- Codul fiscal si certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica;
- Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare.

Documente necesare pentru obtinerea numerelor provizorii pentru vehicule din import:

- Cerere pentru numere provizorii completata de solicitant (si stampilata in cazul persoanelor juridice);
- Tichet de asigurare pe numele solicitantului original si copie xerox;
- Documente de provenienta original si copie xerox;
- Documente de proprietate a vehiculului in original si copie xerox;
- Contravaloarea placilor cu numere provizorii;
- Declaratie vamala de tranzit insotita de nota de constatare R.A.R. sau declaratie vamala de import definitiv;
- Taxa de autorizare numere provizorii;
- Documente de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) original si copie xerox;
- Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice.

Documente necesare pentru preschimbarea certificatului de inmatriculare:

- Carte de identitate a vehiculului avand folia de secretizare aplicata original si copie xerox;
- Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice);
- Cerere de preschimbare (cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice);
- Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) original si copie xerox;
- Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox;
- Tichetul de verificare tehnica valabil;
- Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare ( CEC , BCR);
- Codul fiscal si certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica.

Documente necesare pentru preschimbarea numerelor de inmatriculare vechi si a certificatelor de inmatriculare:

- Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox;
- Fisa de inmatriculare vizata la circumscriptia financiara de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice); - Cerere de preschimbare (cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice); - Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) original si copie xerox;
- Vechiul certificat de inmatriculare;
- Placile cu numere de inmatriculare;
- Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox;
- Tichetul de verificare tehnica valabil;
- Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC , BCR.);
- Codul fiscal si certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului copie xerox in care solicitantul este persoana juridica.

Documente necesare pentru inmatriculare vehiculelor radiate din alte judete:

- Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si doua copii xerox;
- Fisa de inmatriculare cu viza directiei fiscale de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice);
- Cerere de inmatriculare (cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice);
- Document de proprietate (factura sau contract de vanzare cumparare) original si copie xerox;
- Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) original si copie xerox;
- Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox;
- Tichetul de verificare tehnica efectuata la Registru Auto Roman;
- Dovada de plata a taxei de inmatriculare (Trezorerie sau Directia Taxe si Impozite a localitatii de domiciliu);
- Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC , BCR);
- Codul fiscal si certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica;
- Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare

Documentele necesare pentru reinmatricularea temporara a unui vehicul:

- Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox;
- Fisa de inmatriculare vizata la circumscriptia financiara de pe raza localitatii de resedinta semnata de proprietar;
- Cerere de inmatriculare;
- Declaratie notariala din care sa rezulte ca solicitantul nu mai detine alt vehicul inmatriculat in Romania cu exonerare totala a taxelor si garantiilor vamale, iar pentru vehiculul in cauza nu s-au efectuat formalitatile de import definitiv;
- Document de stabilire a resedintei in Romania;
- Document de identitate al solicitantului (pasaport) original si copie xerox;
- Tichetul de asigurare obligatorie;
- Certificatul de inmatriculare expirat si placile de inmatriculare;
- Dovada de plata a taxei de inmatriculare (Trezorerie sau Directia Taxe si Impozite a localitatii de domiciliu);
- Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC, BCR);
- Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare.