Dimensiune text

Prezentare Noul Megane

Noul Renault Megane
Noul Renault Megane este un model sinonim cu seduc?ia, naturale?ea ?i fiabilitatea excep?ionala. Începând cu blocurile optice ce reflect? un design distinctiv ?i continuând cu liniile fluide, noul Megane este expresia veritabil? a performan?ei.

Designul noului Megane 3 de la Renault seduce înc? de la prima privire prin dinamismul ?i robuste?ea pe care le afi?eaz?: blocurile optice profilate ?i liniile fluide ale caroseriei eman? energie ?i echilibru.


Noul Renault Megane 3 v? pune la dispozi?ie cel mai bun nivel de confort ?i ergonomie. Orice c?l?torie devine o pl?cere, pentru c? fiecare dintre versiuni este echipat? cu tehnologie de vârf, util? ?i u?or de utilizat: în func?ie de versiune, pute?i dispune de cardul mâini libere, asisten?? la parcare, aer condi?ionat automat bi-zon?, sisteme audio de înalt? calitate, un sistem integrat de naviga?ie.


Ecranele de bord prezint? un design original, combinând afi?ajul analogic ?i numeric, informa?iile afi?ate fiind astfel u?or de citit.

Cu noul Renault Megane 3, controlul este în slujba pl?cerii de a conduce. ?inuta de drum a acestui model î?i dezv?luie calit??ile înc? de la primele viraje.

Direc?ia precis? ?i stabilitatea oferite de ?asiul de genera?ie nou? se reflect? prin reactivitatea optim? la comenzi. Într-un cuvânt: ve?i fi cel care de?ine controlul. În acest fel, pute?i profita din plin de dinamismul întregii game de motoriz?ri, pe benzin? sau pe motorin?. Împreun?, ?inuta de drum ?i capacit??ile dinamice fac din noul Renault Megane o veritabil? referin?? a echilibrului ?i a for?ei.

Programari

Programari telefonice